Pomiary Geodezyjne – Geodeta Jaworzno

Geodeta Jaworzno

GEODEZJA

 

Wykonujemy usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych oraz firm. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kontrahenta, możemy jasno sprostać ich wymaganiom co do potrzeb i terminu wykonania zlecenia. Doradzamy w znalezieniu jak najlepszego rozwiązania. Poniżej przedstawiamy ofertę z krótkim opisem zlecenia:

 

Podstawowe prace w zakresie Geodezji – Geodeta Jaworzno – Mysłowice – Sosnowiec

 

podział lub scalenie nieruchomości – sprzedaż części działki, przekazanie jej członkowi rodziny lub połączenie kilku działek w jedną wymaga wpisu do ksiąg wieczystych, na podstawie odpowiednich map, wykazów sporządzonych przez nas. Jako profesjonaliści przeprowadzamy naszych klientów przez cały cykl postępowania oraz doradzamy jak najlepiej podzielić nieruchomość.

wznowienie granic nieruchomości – jesteś właścicielem działki, ale nie wiesz dokładnie jak przebiega jej granica? Lepiej to sprawdź! Nie zawsze przebiega wzdłuż orodzenia.

mapa do celów projektowych – Budujesz dom lub inny rodzaj budowli? Opracowanie bazujące na mapie zasadniczej obejmuje przygotowanie do sporządzenia projektu budowlanego i jest niezbędne przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę.
tyczenie budynku – usługa polegająca na pokazaniu w terenie jak posadowiony jest budynek na działce, na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Niezbędny element naszej pracy podczas budowy.

inwentaryzacja – krótko mówiąc, sprawdzenie i pomiar czy wszystko się zgadza i „gdzie co jest”. Dotyczy to zarówno budynku jak i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych.

Obszar pracy: geodezja Jaworzno, geodezja Mysłowice, geodezja Sosnowiec, geodezja Chrzanów, geodezja Trzebinia, geodezja Katowice, geodezja Gliwice, geodezja Zabrze, geodezja Dąbrowa Górnicza, geodezja Czeladź, geodezja Będzin, geodezja Siemianowice Śl. geodezja Rybnik, geodezja Imielin, geodezja Bieruń.

 

Kompleksowa Obsługa Inwestycji

 

Podczas pracy B2B niezbędna jest relacja z klientem, a jak ją budować? Przede wszystkim przez bezbłędne wykonanie swojej pracy. Wszystkie zlecenia jakie realizujemy, są poprzedzane rozmową czego potrzebujecie, jak to ma być zrobione. Ustalamy zakresy naszej pracy, co ma być, czego nie. Jest to klucz do idealnej współpracy. Poniżej zakres dla obsługi firm.

– geodezyjna obsługa inwestycji,

– podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

– wznowienia granic,

– sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej,

– pomiary realizacyjne,

– tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,

– powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, budowli, sieci i infrastruktury terenu,

– inwentaryzacje architektoniczne,

– pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,

– opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu,

– sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej,

– pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,

– projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej,

– inwentaryzacje urządzeń rolnych i leśnych,

– pomiary batymetryczne,

– pomiary powierzchni lokali,

– pomiary geologiczne i geotechniczne,

– inwentaryzacja architektoniczna,

Obszar pracy: geodezja śląskie, geodezja małopolskie, geodezja cała Polska

 

Wojciech Kaszuba

Geodeta Jaworzno

www.geodeta-jaworzno.pl